Hydraulické žeriavy PENZ

Hydraulické žeriavy PENZ

Každý, kto sa zúčastnil ťažby dreva v extrémne náročnom prostredí horských lesov dobre vie, aké dôležité je načasovanie prác a dodávok, a že terén v okolí takýchto prác sa môže veľmi rýchlo zmeniť a zhoršiť až tak, že odrazu použité stroje dosahujú svoje maximá. Je to nielen priechodnosť na zhoršenom podklade, ale i nutnosť dopravovať väčšie bremená alebo ich vykladať na vzdialenejšie plochy. Spoločnosť Penz sa hrdí nielen širokou ponukou hydraulických žeriavov, ale aj množstvom užitočného a odolného príslušenstva, pomocou ktorého zabezpečíte všetky náročné úlohy. Spoločnosť Penz uspokojí aj zákazníkov v železospracovateľskom priemysle.

Kontaktný formulár

(viac informácií )