FASSI RCH Evolution diaľkové ovládanie

FASSI RCH Evolution diaľkové ovládanie

Nové RCH rádiové diaľkové ovládanie vyvinuté vo FASSI je bezpochyby technologicky najvyspelejším a najpokrokovejším rádiovým ovládacím systémom pre hydraulické nakladacie žeriavy dostupné na súčasnom trhu. Vo FASSI vyvinuli veľmi pokrokový a nastaviteľný systém, ktorý je veľmi jednoduchý na obsluhu a súčasne ergonomický, aby umožnil operátorovi priamu spätnú väzbu s vyčerpávajúcimi informáciami týkajúcich sa funkcií žeriavu pre jeho lepšie ovládanie.

Hlavná charakteristika a výbava tohto diaľkového ovládania, ktorá nie je dostupná u väčšiny konkurenčných produktov, zahŕňa:

  • Ovládací box s veľkým grafickým displejom zobrazujúcim stav výkonu HNJ na zdvíhacích valcoch hlavného a sklopného ramena v bar alebo %; percento zaťaženia navijáka vo vzťahu k maximálnemu možnému nákladu, pokiaľ je pripojený, tak súčasný tlak v rozvádzači; uhol sklopného ramena voči hlavnému ramenu alebo pracovný uhol Fly-jibu, pokiaľ je originál FASSI chladič, tak teplotu hydraulického oleja; chybové kódy v prípade poruchy komponentov elektronického systému; ikony pre výber z programového menu; informácie o aktivovaných jednotkách a varovné hlásenia.
  • RX otočný spínač na ovládacom boxe sa používa k výberu ikon z programového menu a k aktivácii jednotlivých zariadení. Toto riešenie umožňuje okamžitú a jednoduchú identifikáciu zvolenej funkcie. Tento netradičný otočný spínač robí ovládaciu jednotku celkom prehľadnú, pretože bežne používané on/off tlačidlá na aktiváciu voliteľných funkcií sú vylúčené a z bezpečnostného hľadiska tu nehrozí žiadne riziko nechcenej aktivácie takýchto tlačidiel.
  • Anténa a prijímač tvoria jednu jednotku so značne redukovaným rozmerom. Táto jednotka je spojená s hlavným procesorom jedným konektorom, ktorý prenáša informácie do elektronickej riadiacej jednotky prostredníctvom systému Canbus.

Okrem už dobre známych výhod použitia rádiového ovládania ako je voľnosť pohybu operátora a vysoká bezpečnosť pri manipulácii, pretože rádiové ovládanie umožňuje operátorovi držať sa v bezpečnej vzdialenosti od žeriavu, diaľkové rádiové ovládanie RCH vlastne zvyšuje a zosilňuje výkon klasického rádiového ovládania. Pokročilá použitá technologická úroveň, jednoduchosť a intuitívna použiteľnosť robí toto ovládanie na súčasnom trhu bezkonkurenčné.

Pozrite si žeriavy FASSI, ktoré môžu byť takto ovládané.

Zhrnuté, zjavné výhody (inými slovami rozdiely medzi RCH a ostanými konkurenčnými produktami) v používaní pokrokového diaľkového ovládania spoločne so sofistikovaným žeriavom, oboch produktov sú nasledujúce:

  • Schopnosť monitorovať každý aspekt ovládania žeriavu. Grafický displej umožňuje operátorovi mať neustále pod kontrolou prevádzkový stav žeriavu a poskytovať všetky potrebné informácie k vyhodnoteniu toho najsprávnejšieho manévra k získaniu plného využitia charakteristiky žeriavu a jeho výkonu.
  • Plné ovládanie každej funkcie žeriavu priamo z ovládacieho panela rádiového ovládania. Prostredníctvom RX otočného spínača a elektronického riadenia ikon na grafickom displeji môže operátor aktivovať len jedným prstom všetky funkcie žeriavu (všetky on/off funkcie, voliteľné funkcie ako znižovanie a zvyšovanie otáčok motora automobilu, uvedenie do chodu zariadenia ako je XP a aktivovať funkcie pre ovládanie podper).
  • Neustále vzájomné pôsobenie medzi operátorom a žeriavom. Operátor vysiela riadiace signály žeriavu a žeriav odpovedá prostredníctvom správ na grafickom displeji indikujúcim jeho prevádzkový stav a prevádzkové problémy zavinené chybnými riadiacimi požiadavkami, bezpečnostnými zariadeniami alebo nefunkčnými komponentami.
  • Osobné ovládanie pre každého. Všetky funkcie rádiového diaľkového ovládania sú riadené elektronicky z ovládacieho panela. Modifikovaním parametrov programu môže byť rádiové ovládanie prispôsobené tak, aby vyhovovalo špecifickým podmienkam práce so žeriavom alebo voľbe operátora a jeho potrebám. Možnosti nastavenia: zmena smeru riadenia páčky, parametre rýchlosti každej funkcie žeriavu zvlášť, skoková rýchlosť, rozsah mŕtveho bodu páky pre viac-menej okamžitú potrebu danej činnosti a ešte ďaleko viac.
  • Bezpečnosť. Ktokoľvek, kto prvýkrát uvažuje nad nákupom rádiového diaľkového ovládania sa prirodzene obáva o bezpečnosť spôsobu prenosu dát, pretože v dnešnej dobe je vo vzduchu množstvo rádiových vĺn. FASSI rádiové ovládanie, rovnako ako ostatné konkurenčné rádiá, pracuje na frekvenciách, ktoré sú chránené platnými miestnymi zákonmi danej krajiny. Navyše, k tomu je každá jednotka rádiového ovládania vybavená vlastným ojedinelým identifikačným kódom pre zabezpečenie, aby každý žeriav reagoval len na svoje vlastné rádiové ovládanie. Združená jednotka prijímača a antény inštalovaná na žeriave je vybavená duálnym procesorom, ktorý overuje a kontroluje prichádzajúci signál, zatiaľ čo elektronika riadiaceho panela žeriavu overuje, že reakcia hydraulického systému žeriavu odpovedá prijatému rádiovému signálu.
  • Design. Ovládacia jednotka diaľkového rádiového ovládania je vyvinutá s ergonomickým a praktickým designom a je pozoruhodne kompaktná a ľahká s ohľadom na počet funkcií, ktoré ponúka.

Kontaktný formulár

(viac informácií )