Prídavné hydraulické rameno JIB

Prídavné hydraulické rameno JIB

FASSI ponúka široký výber prídavných hydraulických ramien (fly-jib alebo len jib) pre vlastné žeriavy začínajúc modelom hydraulického žeriava F65A (6tm). Možnou kombináciou rôznych modelov prídavných hydraulických ramien s odpovedajúcim žeriavom je možné ľahko zistiť v dostupných komerčných dokumentoch (prospekty, prehľadové prospekty, atď). Tento dokument nemá za cieľ popisovať zdvihovú kapacitu hydraulického ramena, pretože tá je jasne deklarovaná v predajných materiáloch, ale namiesto toho tu nájdete informácie o konštrukcii, systéme, nastavení a zabezpečení týchto prídavných hydraulických ramien.

Predovšetkým rovnako, tak ako u prototypov nových modelov žeriavov, sú pred zaradením do výroby prídavné hydraulické ramená posudzované v únavových testoch, aby sa preverilo, že štrukturálne napätie skutočne zodpovedá tomu indikovanému v konštrukcii a v ďalšom teste deformácie vo vertikálnej pozícii s maximálnym bremenom, aby vo výsledku bola pri manévroch celkom zaručená bezpečnosť práce.

Všetky prídavné hydraulické ramená sú vyrábané tak, aby zaručovali možnosť byť zapojené v žeriave, a to aj pri jeho zložení za kabínou vozidla v prepravnej pozícii. Prídavné hydraulické rameno zostáva v zloženej pozícii opreté o silentblok (gumo-kovová podložka na tlmenie chvenia), inštalovaný na sklopnom ramene žeriavu, aby bolo zabránené dotyku a vibráciám medzi sklopným ramenom a samotným prídavným hydraulickým ramenom. Výložník prídavného hydraulického ramena (hydraulické výsuvné diely) je konštruovaný tak, aby pri zapojení k žeriavu bola výška žeriavu i s prídavným ramenom v zloženom stavu čo najmenšia, aby bolo ľahké prejsť prejazdy s nízkou výškou.

 

 jib v prepravnej pozícii
*) silentblok; jib v prepravnej pozícii
hydraulické valce sú inštalované po stranách, aby sa
redukovala svetlá výška prídavného
hydraulického
ramena
Hydraulické valce sú inštalované po stranách, aby sa redukovala svetlá výška prídavného hydraulického ramena

 

Prídavné hydraulické ramená sú rovnako vybavené špeciálnym zariadením pre automatické zaháknutie výsuvných dielov výložníka, aby sa zabránilo ich samovoľnému vysunutiu pri preprave so zloženým žeriavom.špeciálne zariadenie pre automatické zaháknutie výsuvných dielov výložníka

Prídavné hydraulické rameno je normálne zložené nad sklopným ramenom žeriavu s výsuvnými dielmi výložníka smerujúceho dolu. Dynamický efekt spôsobený vibráciami vozidla s hydraulickou rukou môže pri jazde spôsobiť vyvolanie špičkového tlaku vo vnútri hydraulických valcov, takže malé množstvo oleja môže presiaknuť do riadiaceho uzatváracieho ventilu a výložník sa nepatrne vysunie. Pretože sa jedná o vplyv hydrauliky, ktorý je bežný u všetkých vyrábaných prídavných hydraulických ramien na trhu, je vyžadovaný európskou bezpečnostnou normou použitia bezpečnostného zariadenia eliminujúceho tento jav.

 

 

 

 

Pracovná rýchlosť výložníka, ktorá je už tak veľmi rýchla vďaka použitiu MPES (Multi Power Extension System) prijatého z konštrukcie výložníka žeriavu, je ďalej znásobená použitím recyklačného ventilu, ktorý je dodávaný štandardne u väčšiny modelov prídavných hydraulických ramien. Rovnako hydraulické valce sú konštruované pre maximálne využitie výhod použitého recyklačného ventilu.

 

MPES
MPES
Recyklačný ventil
recyklačný ventil

 

Na spodnej časti prídavného hydraulického ramena v prednej časti je navarený úchyt pre hák určený k zdvíhaniu tých najťažších bremien, ktoré je schopné prídavné hydraulické rameno zdvihnúť. Na druhej strane prídavného hydraulického ramena je ďalší dvojúchyt pre hák, ktorý slúži na zdvíhanie bremien, ktorých hmotnosť je na samej hranici kapacity prídavného hydraulického ramena, bez nutnosti prídavné hydraulické rameno odpojiť, len je nutné ho zložiť do zatvorenej polohy ku sklopnému ramenu. Obmedzenie zdvihového momentu v prípade použitia tohto miesta uchytenia háku je odvodené od zachovanej kapacity hydraulického valca zdvihu prídavného hydraulického ramena a príslušného bezpečnostného ventilu.

 

Uchytenie háku v prednej časti
uchytenie háku v prednej časti
Uchytenie háku v zadnej časti
uchytenie háku v zadnej časti

 

Prídavné hydraulické rameno pracuje úplne bezpečne vzhľadom k tomu, že využíva elektronický obmedzovač zdvihového momentu žeriavu; v skutočnosti, k hydraulickému valcu zdvihu prídavného hydraulického ramena je pripojené samostatné tlakové čidlo, ktoré odpočítava pracovný tlak vo valci vyvolaný vplyvom zaťaženia od bremena. Táto informácia je odoslaná do elektronickej riadiacej karty žeriavu, zároveň je zobrazená na displeji užívateľského panelu alebo panelu diaľkového ovládania žeriavu rady “Evolution”.

Výhody pre operátora:

  • Z konštrukčného hľadiska sú prídavné hydraulické ramená konštruované, testované a vyrábané za použitia rovnakých postupov ako žeriavy; únavové a záťažové testy garantujú pevnosť a zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri práci.
  • Všetky prídavné hydraulické ramená sú zložiteľné v pozícii nad sklopným ramenom žeriavu s uložením na silentbloku umiestnenom na sklopnom ramene, pričom nedochádza k nežiadúcim otrasom.
  • Vysoká pracovná rýchlosť vďaka použitiu recyklačného ventilu na výsuve výložníka a prítomnosti MPES systému, s ekvivalentným výkonom a veľkosťou hydraulických valcov. Výsledkom je absencia sekvenčného pohybu vysúvania výložníka, čo na konštrukčnej úrovni znamená zjednodušenie hydraulického systému vďaka faktu, že nie je nutné pridávať sekvenčné ventily a celý výložník je vyrobený na manipuláciu s maximálnym bremenom.
  • Elektronický obmedzovač zdvihového momentu inštalovaný na žeriave rovnako riadi prevádzku prídavného hydraulického ramena.
  • Rýchlosť a jednoduchosť pripojenia a odpojenia prídavného hydraulického ramena k výložníku žeriavu.
  • Možnosť dvoch prídavných hydraulických funkcií na koniec výložníka prídavného hydraulického ramene.
  • Pevnosť a spoľahlivosť systému vedenia hydraulických prídavných funkcií.
     

Kontaktný formulár

(viac informácií )