XP zariadenie

XP zariadenie

XP zariadenie, vyvinuté v oddelení výskumu a vývoja vo Fassi, umožňuje extra výkon žeriavu pre využitie v najzložitejších a najproblematickejších pracovných situáciách, ktoré vznikajú v dôsledku veľkosti záťaže, najmä pri dynamických zaťaženiach.

 

Základný princíp XP zariadenia

 
Pri projektovaní žeriavov je pre hydraulický žeriav rozhodujúci zdvihový moment, výkon podľa nákladu, s ktorým je možné manipulovať a dynamický faktor súvisiaci s rýchlosťou pohybu žeriavu ovplyvneného prevádzkovým výkonom čerpadla. Preto musí byť rýchlosť dynamických pohybov zvažovaná v kalkulačnom vzorci zaťaženia. Výsledkom je, že pri zvýšení rýchlosti sa zvýši dynamický koeficient, a tak je nutné redukovať dovolené zaťaženie. Na druhej strane, redukciou olejového prietoku - tým pádom znížení rýchlosti, dôjde k zvýšeniu zdvihovej kapacity.
 
Zdvih a pokles hlavného a sklopného ramena, rovnako tak, ako jeho pohyb fly-jibu a otoče, sú považované za dynamický pohyb, a preto sú podriadené obmedzeniu rýchlosti v režime XP, výsuv výložníka žeriavu, fly-jibu a pohyb navijaka nie sú považované za dynamické, ale statické pohyby, a tým pádom u nich nedochádza k obmedzeniu rýchlosti pohybu.


10% zvýšenie výkonu žeriava

 
Redukciou dynamického vplyvu nákladu o 20% je možné dosiahnuť 10% zvýšenie výkonu žeriavu. XP zariadenie sa aktivuje ovládacím spínačom alebo pomocou ikony na rádiovom ovládači.
 
Všeobecné informácie o stavebných žeriavoch FASSI nájdete aj tu

Výhody pre operátora:

  • možnosť dokončiť zložité operácie v obtiažnych situáciách pri plnej bezpečnosti a s maximálnou precíznosťou pohybu zabezpečených redukcií rýchlosti pohybu žeriavu
  • ľahkosť aktivácie zariadenia príslušným spínačom alebo ikonou priamo z ovládacieho panelu
  • jemné a riadené pohyby
  • XP zariadenie je integrovanou súčasťou originálnej konštrukcie žeriavu
XP on/off spínač na rádiovom ovládacom panelu pre žeriavy s nekonečnou rotáciou
XP ikona na rádiovom ovládacom paneli RCH FASSI Xp zariadenia

Kontaktný formulár

(viac informácií )